Wairua

Papatūānuku Kōkiri Marae

Wairua is the spiritual health and peace of the whenua, the kai and tāngata. Protecting and having respect for the wairua of those who do mahinga kai is important for the safety of kaimahi, but also for the safety of the kai they produce; the purity and health of the wairua of the kaimahi directly influences the purity and the health of the kai.

Wairua Initiatives

Explore the initiatives at the Marae that demonstrate hua parakore wairua